Om oss

Ladtjärnstorp är den perfekta scoutgården. Under årens lopp har fastigheten anpassats för att på bästa sätt passa för olika former av scoutläger. Området omfattar 15 ha mark och består av 8 olika tältytor. Däremellan finns skogsbevuxen mark. Lägergården passar genom sin utformning för läger med upp till 1500 deltagare. Letar du lägerområde – hör då av dig så berättar vi mer!

Sedan sjuttiotalet ägs Ladtjärnstorp av föreningar inom Equmenia och församlingar inom Equmeniakyrkan i Värmland. Men vi höll vårt första scoutläger på platsen redan 1968 som fortlöpande har byggts ut och utvecklats till en komplett lägergård. De största lägren har haft ca 1500 deltagare. Gården har nyttjats för både scoutläger, hajker, lägerskolor, kurser och för privata semesterfiranden. Och till och med för bröllop. Från och med 2022 drivs lägergården som en separat förening, Ladtjärnstorps gårdsförening. Tidigare ingick den som en del i Vägsjöfors gårdsförening, men idag drivs de som två separata föreningar med mycket gott och nära samarbete. Det arbete som sker på gården görs helt ideellt.

Vill du lämna ett bidrag kan du swisha till 1235632385